Waarom uitstel van central clearing geen optie is voor pensioenfondsen

De Europese Commissie (EC) heeft donderdag 4 mei jl. een aantal concept (dus niet definitieve) aanpassingen aan de EMIR regels uit 2012 gepubliceerd. Deze aanpassingen zijn de afgelopen jaren naar boven gekomen bij de zogenaamde “EMIR Review” door de EC. Er wordt nu voorgesteld om de deadline voor de IRS/CDS Clearing Obligation voor pensioenfondsen met 3 jaar te verlengen, derhalve tot (najaar) 2020. Pensioenfondsen zouden hiermee dus nog niet verplicht worden om te gaan clearen en mogen doorgaan hun swaps ‘OTC’ te verhandelen, mits zij hiervoor de nieuwe EMIR-proof CSA’s hebben afgesloten.      > lees meer

In control over rente- en inflatierisico’s tegen lage kosten

FLM is een zogenoemd paraplubeleggingsfonds – ‘voor en door pensioenfondsen’. De deelnemende pensioenfondsen dekken hun renterisico af door te beleggen in dit fonds. De kosten zijn laag en de beleggingen transparant. > lees meer

Al 10 jaar succesvol door kasstroommatching

Duizenden deelnemers profiteren al van de betrouwbare resultaten die ons fonds voor hun pensioenfondsen bewerkstelligt. Al tien jaar lang doet ons fonds wat het moet doen: pensioenen waarmaken, tegen lage kosten en op een intelligente en tegelijkertijd begrijpelijke wijze. > lees meer

Weldoordacht beleid en maatwerk

Alles in onze werkwijze is erop gericht de risico’s te beheersen. Dat is precies wat deelnemers en werkgevers verlangen van hun pensioenfonds, zeker nu duidelijk is geworden dat meer speculatieve modellen wel degelijk zeer risicovol zijn. FLM maakt maatwerk mogelijk binnen een collectieve structuur. > lees meer

Bewezen betrouwbaar in moeilijke tijden

Onze beleggingsaanpak heeft zich ook in moeilijke tijden bewezen. Door het onafhankelijke FLM in te schakelen is een pensioenfonds in één klap van alle zorgen af. > lees meer

Heeft u vragen over onze diensten?

We vertellen u graag meer over onze aanpak.

First Liability Matching NV
Vliegend Hertlaan 61-FLM
12e verdieping
3526 KT  Utrecht
Tel. 030 767 0801
KvK Midden-Nederland 34255937

© First-LM         Disclaimer        Privacy